Hva vi gjør

Sylliåsen & Afseth Drift AS

Vi er et entreprenørfirma med bred og allsidig erfaring som tar på seg jobber innenfor: Grunnarbeid for bygg – VA anlegg – Vegbygging- Opparbeidelse av utearealer – Husdrenering – Kabelgraving – Veivedlikehold.

Våre tjenester

Vi er et entreprenørfirma med bred og allsidig erfaring som tar på seg jobber innenfor:

  • Grunnarbeid for bygg
  • VA anlegg
  • Vegbygging
  • Opparbeidelse av utearealer
  • Husdrenering
  • Kabelgraving
  • Veivedlikehold
  • Riving og miljøsanering

Hva vår klient sier

omtaler

Vi avtalte pris og de kom til avtalt tid og avsluttet til avtalt tid. Arbeidet var på fastpris og bestod av masseutskiftning på gårdsplass, legge duk på deler og legge på veggrus, samt veg for så å «valse» dette. De strødde også ut matjord og gjorde det klart for å så på en del.

18. juni 2020

Geir Morten Holmen