Pusse opp gårdsplass,masseutskifting ?,grusing


Vi avtalte pris og de kom til avtalt tid og avsluttet til avtalt tid. Arbeidet var på fastpris og bestod av masseutskiftning på gårdsplass, legge duk på deler og legge på veggrus, samt veg for så å "valse" dette. De strødde også ut matjord og gjorde det klart for å så på en del.

Geir Morten Holmen, 18. juni 2020, november 10th, 2020